iX3M Deep

 

Air, Nitrox, Trimix (Normoxic) Gauge AVG

Z ustawianymi przez użytkownika poziomami zabezpieczeń

 

3 Gazy

komputer Ratio iX3M
komputer Ratio iX3M

iX3M Tech+

Air, Nitrox, TrimixCCR 

Z ustawianymi przez użytkownika Gradient Faktorami oraz Krytycznymi Wielkościami Pęcherzyków

10 Gazów

Gauge AVG

komputer Ratio iX3M

iX3M Reb

Air, Nitrox, TrimixCCR

 

 

3 Dil

10 Gazów

z konektorem do sensorów Rebreathera
 

Z ustawianymi przez użytkownika Gradient Faktorami oraz Krytycznymi Wielkościami Pęcherzyków

Gauge AVG

 

 

 

 

Odkryj więcej ...

Odkryj więcej ...

Odkryj więcej ...

Odkryj więcej ...
Na który model zasługujesz?

Copyright © MMXV RATIO®. All rights reserved. Created by Wojtas