iX3M Video Tutorials 

and Dive Simulations

Nurkowanie Trimixowe z iX3M:
ustawienie komputera i symulacja nurkowania.
00:19 Ustawienie algorytmu

00:57 Ustawienie Deep Stopów

01:21 Ustawienie mieszanek gazów

02:55 Symulacja nurkowania

03:12 iX3M podczas nurkowania Trymixowego

04:48 Kompas

05:28 Jak zmieniać gazy

06:22 Jak wykonać przerwę powietrzną

Wróć do strony głównej

Copyright © MMXV RATIO®. All rights reserved. Created by Wojtas